جامعه استارتاپی کارآغازیان با برگزاری رویدادهای انتقال تجارب صاحبان کسب و کارهای آنلاین، شبکه سازی بین اکوسیستم کارآفرینی شهر و آموزش های کاربردی توسط فعالان استارتاپی سعی دارد به علاقمندان کارآفرینی کمک کند که هر چه سریعتر و بدون ترس کسب و کار خود را شروع کنند.

ثبت نام در گردهمایی ها

دورهمی استارتاپی کارآغازیان تهران (۱)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان شیراز (۲)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان اهواز (۱)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان اصفهان (۱۵)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان ارومیه (۴)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان شهرکرد (۲)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان تبریز (۶)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان مشهد (۴)

دورهمی استارتاپی کارآغازیان کرج (۲)

راهنما : لینک های خاکستری یعنی رویداد آماده ثبت نام نیست و لینک های آبی یعنی رویداد آماده ثبت نام است.

ثبت نام در کارگاه های آموزشی

در حال حاضر کارگاه آموزشی جهت ثبت نام وجود ندارد

بازتاب در رسانه ها

حامیان کارآغازیان

بستن